Ruinerna av Bohus fästning i Kungälv

Bildgalleri Göteborg
1308 byggde den norske kungen Håkon V Bohus fästning på klippan ovanför älvens förgrening. På den
tiden kallades fästningen Bohus slott, och var ett av de största och bäst befästa i hela Norden.

 Bohus fästning är ett populärt turistmål i Kungälv