Götaplatsen med Poseidonstatyn

Bildgalleri Göteborg
Götaplatsen ligger i södra delen av Kungsportsavenyn i Göteborg och fick sitt namn 1914. 1923 uppfärdes Konstmuséet med Konsthallen i klassicistisk stil. 1931 invigdes Carl Milles staty Poseidon och 1935 blev Konserthuset, till höger, färdigställt.

 Götaplatsen med Poseidonstatyn och Konstmuseet