Göteborg, Masthuggskyrkan och Sjömanshustrun

Bildgalleri Göteborg
Göteborg ligger på västkusten vid Göta älv. Redan under stenåldern bodde människor på den plats där
Göteborg nu ligger. Göteborg är den näst största staden i Sverige med mer än en halv miljon invånare.

 Göteborgs centrumadelante