Elspårvagnslinjen från 1902 går till Liseberg

Bildgalleri Göteborg
Göteborgs spårvägar har Sveriges största spårvägssystem. Spårvagnar har funnits i Göteborg sedan 1879, först hästspårvagnar och från och med 1902 elektriska. Lisebergslinjen trafikeras varje sommar med över 100 år gamla spårvagnar.

 Gamla elspårvagnslinjen