Optimering och validering av webbsidor

webbsidor och optimering

Vad betyder att validera en webbsida?

Att publicera en webbplats med sidor som inte är validerade är som att skriva ett brev med många stav- eller grammatiska fel. En sida som inte är validerad avslöjar ansiktet på den som har skapat webbplatsen. Men vad betyder det att validera en webbsida?
 
Alla sidor på Internet måste vara "översatta" för en webbläsare, om de är i HTML, xhtml eller om de är programmerade i PHP, ASP eller JSP, så att webbesökarna kan se dem på skärmen. Varje sida omvandlas då för webbläsaren i en sida HTML eller xhtml. Hur en sida, som inte är validerad, visas på skärmen beror på webbläsarens konfigurering och dess möjligheter att korrigera felaktiga koder.
 
Varför riskera att sidorna inte visas korrekt, när man kan validera en sida och programmera en standardkod?
 
Om det fanns endast en webbläsare, skulle man kunna anpassa koderna efter dess möjligheter men det finns många olika webbläsare. En Webbläsare för en PC fungerar inte på samma sätt som en webbläsare för Mac. Webbesökaren som har Linux installerad har också andra webbläsare och alla har olika fel och visar sidor som inte är validerade på skilda sätt.
 
Målet för varje webbmaster är att bygga sidor som alla webbsurfare i hela världen kan se på samma sätt. Det är endast möjligt om alla webbsidor har en validerad kod.
 
En validerad kod är inte endast viktig för de gamla webbläsarna utan ännu mer för de som utvecklas i framtiden. Alla företag som utvecklar webbläsare arbetar med W3Cen (World Wide Web Consortium) som bestämmer över webbstandarden och vilka koder som är standard. Alla webbläsare som utvecklas i framtiden kommer allt närmare standarden och för varje sida som inte är validerad krävs en dag en investering av företagen, vilka blir tvungna att anpassa sina sidor till standarden.
 
Men det finns också andra grunder varför en webbmaster endast skall skriva valida koder. Sökmotorer jobbar som webbläsare och föredrar bra webbsidor. Men sökmotorer är inte så "vänliga" som vissa webbläsare. Ett fel i koden är ett fel för dem och om det finns för många fel så indexeras inte webbplatsen.
 
En validerad webbsida i HTML eller xhtml visas i alla webbläsare i hela världen så som webbmastern har bestämt. Den gör inget problem för sökmotorer och visar att en professionell webutvecklare har programmerad webbsidan.
 
Hur kan man då validera en webbsida? Inget är enklare än en validering. Med hjälp av W3C-Validatoren kan varje webbmaster validera sina sidor, redan i början av utvecklingen och korrigera alla fel innan de kan komma att förorsaka problem. En Validator är inget annat än en korrigerare för rättstavning och grammatik, som alla textprogram har. Skillnaden är endast att validatoren inspekterar koden HTML och xhtml och inte rättstavningen. En validator hjälpar också nybörjaren att skriva den rätta koden.
 
Du hittar en validator genom:
http://validator.w3.org/
 
Det är inte bara en webbmaster som kan validera webbsidor. Kunder (och alla webbsurfare) kan också besöka en validator och se om webbsidorna är standard W3C eller inte. Om en webbmaster levererar en webbplats, vilken har webbsidor som inte är standard, kan det hända att han måste betala skadestånd till företaget och kan hamna inför domstol.