Delsjöområdet i vintertiden

Bildgalleri Göteborg
Delsjöområdet, som delvis är ett naturreservat, är ett ca. 760 ha stort naturområde i Göteborg. Högst upp på Långåsen ligger
en bronsåldersgrav och i sjöarna och dammarna finns det ett rikt fågelliv. Vandringsledar visar delsjöns ekologiska rikedom.

 Delsjöområdet i Göteborg