Stena Lines tysklandsbåt nära Älvsborgsbron

Bildgalleri Göteborg
Stena Lines Danmarkssbåtar eller Tysklandsbåtar lämnar Göteborg under Älvsborgsbron och tar vägen ut till
Vinga och Kattegatt. Stenafartygen, särskilt kombifärjorna, har en passagerarkapacitet upp till 1700 personer.

 Stenas Tysklandsbåt