Fiskebäcks fritidsbåtshamn

Bildgalleri Göteborg
Grefabs småbåtshamn i Fiskebäck är med sina ca 800 bryggplatser en av Göteborgs största fritidsbåtshamnar, men har
inga fasta gästplatser. Nordväst om småbåtshamnen finns ett stort naturområde med en vandringsled till Hinsholmen.

 Fiskebäck